Opis inwestycji

Najważniejszym celem mojej pracy dla naszego regionu, jest budowa trasy ekspresowej dla mieszkańców województwa opolskiego.

Wraz z grupą niezależnych ekspertów wspierających tę inwestycję, zakładamy dwie alternatywy dla trasy szybkiego ruchu przez województwo opolskie.

Pierwsza z nich, to przebudowa trasy numer 45 (DK45) do warunków drogi ekspresowej (S 45). Miejscowości, które będą objęte inwestycją to miejscowości od granicy z Czechami przez Racibórz – Kędzierzyn Koźle – Krapkowice – obwodnicę Opola – Kluczbork – do trasy S8

Druga to przebudowa trasy numer 46 (DK46) do warunków drogi ekspresowej (S 46). Miejscowości, które będą objęte inwestycją to Kłodzko – Nysa – obwodnica Opola – Ozimek – Dobrodzień – węzeł Blachownia na A1

Dzięki budowie tych dwóch niezależnych tras ekspresowych, województwo opolskie będzie miało szybkie połączenie z autostradą A4, autostradą A1, a także będą one częścią nowej obwodnicy Opola, rozbudowanej do standardów drogi krajowej szybkiego ruchu.

Szymon Ogłaza - Biografia

Ma 44 lata, urodzony w Blachowni k/Częstochowy, od 1998 roku mieszka w Opolu Absolwent politologii Uniwersytetu Opolskiego, o specjalności samorządowo-ustrojowej oraz europeistyki.

Pracował m.in. w CTC Polska sp. z o.o., gdzie zajmował się projektami unijnymi – “PHARE SSG 2002 RZL – Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich w województwie opolskim” oraz “Twoja nowoczesna Firma” i “Twoja firma – Twoja przyszłość” ZPORR. Od stycznia 2008 roku do listopada 2015 roku był dyrektorem gabinetu wojewody opolskiego. W tych samych latach był członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Był także pełnomocnikiem Wojewody opolskiego ds. polskiej prezydencji w Radzie UE. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w poprzedniej kadencji.

Radny miasta Opola VI i VII kadencji, w tym czasie przewodniczący komisji edukacji i kultury rady miasta oraz komisji doraźnej ds. zmian w statucie miasta. Na początku VII kadencji przewodniczący Rady Miasta Opola.

Zrealizowane projekty

Sprawozdanie

W tym miejscu będę przedstawiał comiesięczny skrócony raport z przygotowań do realizacji mojego projektu, jakim jest budowa opolskich dróg ekspresowych.

Pierwszym krokiem jest proces stworzenia grupy ekspertów do realizacji naszej koncepcji drogowej, który już się rozpoczął.

Zakładka będzie aktualizowana w celu przekazywania bieżących informacji o stanie realizacji tej największej inwestycji dla naszego województwa.

Scroll to Top